Ann-Marie Henning sjösätter under våren -24 sitt nya projekt “April Light Quintet”, med välmeriterade medlemmar. Hennings egna jazz-kompositioner, som bottnar i den moderna melodiska jazzen, blandas med pärlor ur standardrepertoaren, men innehåller även stänk från svensk och brasiliansk folkmusik.